Klima Innovations Camp 2018

Den 10. og 11. november 2018 afholder de to klimainnovationsnetværk “Klikovand” og “Vand i Byer” en Klima Innovations Camp, hvor idérige studerende fra forskellige fagfelter samles til, i fællesskab at komme med nye bud på hvordan vi kan håndtere fremtidens klimaudfordringer. Klima Innovations Camp er en to dags workshop med et struktureret designforløb. Deltagerne stilles en fælles innovationsudfordring, som skal løses i teams, som bliver sat på tværs af fagligheder. Projekterne vurderes på innovationshøjden, koncepternes værdiskabelse og evne til at koble de fagligheder der er i spil, samt formidling af projektideen. Workshop materialerne og innovationsprocessen udvikles og faciliteres af “In Real Life” De deltagende ledes igennem en struktureret designproces og prøver kræfter med designmetoder, som man med fordel kan anvende i fremtidige projekter. Undervejs er der mulighed for at møde og trække på professionelle fagfolk fra kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. Er du studerende på mindst 4. semester kunne dette måske være noget for dig? Læs mere om Klima Innovations Campen eller tilmeld dig her.