Klima Innovations Camp 2018

Klimaforandringerne giver os flere ekstreme vejrhændelser og mere regn end der kan være i vores kloakker. Det vil komme til at kræve store investeringer og mange ressourcer i de kommende år at tilpasse danske byer, kyster og landområder til et forandret klima. Men klimatilpasning er også en anledning til at gentænke vores byer og infrastruktur. Kan vi drage fordel af klimatilpasning, og se vandet som en ressource i udviklingen af byrum, som er sjove, spændende og behagelige at leve i?

Traditionelt har vi altid løst vores problemer inden for forskellige sektorer og delt problemerne op i kategorier, som vi har løst indenfor et specifikt område, men fremtiden byder på så store udfordringer at vi skal til vænne os til at udvikle løsninger på tværs af sektorer, fagligheder, organisationslag og landgrænser. 

D.10. og 11. november 2018 er In Real Life med til at arrangere en Klima Camp, hvor studerende fra forskellige studier og fag inviteres til i fællesskab at udvikle nye klimatilpasnings forslag.

In Real Life har udviklet logo og visuel identitet til campen, samt dialogredskaber, der skal sørge for at de mange fagligheder med hver deres særlige sprog, kan samle deltagerne i et fælles sprog og et visionsarbejde for hvordan vi løser fremtidens klimaudfordringer.